Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 43 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020


Lịch công tác tuần 43 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020


       BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 43
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai 19/10

S

7h30

Giao ban Tập thể lãnh đạo

BTV Đảng ủy, BGH

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

9h00

Ban Giám hiệu giao ban tuần với Trưởng các đơn vị phụ trách

Thầy Tuyên & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Tuyên

Phòng Hiệu trưởng

Thầy Vũ & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Vũ

Phòng Thầy Vũ

Thầy Sang & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sang

Phòng Thầy Sang

Thầy Sơn & Trưởng các đ/vị phụ trách

Thầy Sơn

Phòng Thầy Sơn

C

17h15

Sinh hoạt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10

BTV Đảng ủy; BGH; BTV CĐCS; Chủ tịch CĐBP; Trưởng các đơn vị, đoàn thể; toàn thể nữ CBVC-LĐ nhà trường

Ban Nữ công

Phòng Hội thảo

Thứ ba

20/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

21/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

22/10

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Giao kế hoạch làm việc giảng viên

BGH; Trưởng các phòng: TCHC, KHCN, TCKT và trưởng các khoa

Phòng Đào tạo

Phòng họp

Thứ sáu

23/10

S

8h00

Thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

BGH; Trưởng các đơn vị thuộc trường

Hiệu trưởng

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ bảy

24/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 25/10

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.