Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 38 từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020


Lịch công tác tuần 38 từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020


  BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 38
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 19/9/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đơn vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

14/9

S

7h30

Gặp mặt CBVC, NLĐ trước khi tiếp tục giảng dạy (sau dịch bệnh Covid - 19)

Toàn thể CBVC, NLĐ trong Nhà trường

Phòng TCHC

Hội trường

9h30

CVHT tổ chức sinh hoạt lớp theo KH của Phòng Đào tạo

Cố vấn học tập & Sinh viên

Cố vấn học tập

 

C

14h00

Trao đổi công việc với Bộ môn Khách sạn (thuộc Khoa TM-DL)

PHT phụ trách các Khoa; Đại diện P.Đào tạo; Trưởng khoa TMDL; Phó trưởng khoa kiêm Trưởng BM và GV Bộ môn Khách sạn

PHT phụ trách các Khoa

Phòng họp

16h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) về công tác bổ nhiệm CBQL- Theo KH 475/KH-CĐTM

Tập thể lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phòng Hiệu trưởng

Thứ ba

15/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Chấm điểm thi đua các trường thuộc Khối thi đua số 01 (Theo Quy chế hoạt động của Khối)

Thầy Sang, Thầy Công, Thậy Hậu và CB phụ trách thi đua các trường trong khối

Phòng TCHC

Phòng họp

Thứ tư

16/9

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

17/9

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

18/9

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Giám sát chuyên đề với Chi bộ khoa QTKD

Tổ Giám sát đảng ủy, Chi ủy khoa QTKD (Theo QĐ 57, ngày 09/7/2020)

Tổ trưởng tổ GS

Phòng họp

15h00

Giám sát chuyên đề với chi bộ TC-TC-QT

Tổ Giám sát đảng ủy, Chi ủy TC-TC-QT (Theo QĐ 58, ngày 09/7/2020)

Tổ trưởng tổ GS

Phòng họp

Thứ bảy

19/9

S

8h00

Công bố Quyết định bổ nhiệm CBQL đợt 4 năm 2020 - Theo KH 475/KH-CĐTM

Toàn thể CBVC nhà trường (Trừ GV có giờ lên lớp 2 tiết đầu)

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

C

14h00

Họp thông qua phần I CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng

BGH: Thầy Tuyên, Thầy Vũ, Thầy Sơn, lãnh đạo khoa KT-TC, Bộ môn Tài chính, chủ biên CTĐT, Đại diện P.KHCN

Phòng KHCN

Phòng họp
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.