Đang tải dữ liệu ...
Lịch công tác
ASP.NET.VN Lịch công tác


Lịch công tác » Hàng tuần » Lịch công tác tuần 31 từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020


Lịch công tác tuần 31 từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020


                 BỘ CÔNG THƯƠNG                        LỊCH CÔNG TÁC TUẦN                Tuần thứ: 31
TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI            
Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 01/8/2020

Ngày

 Buổi

Thời gian

Nội dung

Thành phần tham dự

Đ.vị/cá nhân chủ trì (chuẩn bị)

Địa điểm

Thứ hai

27/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ ba

28/7

S

8h35

Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

BGH, toàn thể cán bộ viên chức nhà trường

Phòng TCHC

Phòng Hội thảo

9h30

Triển khai giao kế hoạch làm việc giảng viên năm học 2020 - 2021

BGH; Trưởng đơn vị (P.TCHC, P.KHCN, P.TCKT) và Trưởng các khoa

Phòng Đào tạo

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Thứ tư

29/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ năm

30/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

Thứ sáu

31/7

S

 

 

 

 

 

C

14h00

Hội nghị Sơ kết Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Toàn thể Đảng viên của Đảng bộ & Khách mời

BTV Đảng ủy

Phòng Hội thảo

Thứ bảy

01/8

S

8h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trưởng các Bộ môn thuộc Khoa

BGH, Trưởng các bộ môn, TP.Đào tạo, TP.TCHC

Hiệu trưởng

Phòng họp

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật 02/8

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 
Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.