Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN TT,KT&ĐBCL


Khảo thí » Lịch thi » Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK2, năm học 2018-2019 LẦN 2


Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK2, năm học 2018-2019 LẦN 2
29 Tháng Bảy 2019 - Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.204     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Phòng TT, KT&ĐBCL thông báo Lịch thi kết thúc môn học/học phần HK2, năm học 2018-2019 LẦN 2 dành cho sinh viên Khóa 12, sinh viên Khóa 11,10,cũ vắng thi có phép.

Lịch thi: xem tại đây.

Sinh viên chú ý theo dõi thực hiện.