Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN Khảo thí-ĐBCL


Khảo thí » Danh sách thi » Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kỳ 2 năm học 2017-2018


Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kỳ 2 năm học 2017-2018
24 Tháng Năm 2018 - Phượng Nguyễn
Lượt xem: 16.113     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kỳ 2 năm học 2017-2018:

- Từ ngày 28/05/2018 đến ngày 31/05/2018, Xem trực tiếp tại đây.

- Từ ngày 01/06/2018 đến ngày 04/06/2018, Xem trực tiếp tại đây.

- Từ ngày 05/06/2018 đến ngày 10/06/2018, Xem trực tiếp tại đây.

- Từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018, Xem trực tiếp tại đây.

- Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018, Xem trực tiếp tại đây.

* File tải về

Lưu ý:

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Phượng - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 2 khu văn phòng).