Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN Khảo thí-ĐBCL


Khảo thí » Phúc khảo » THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2017-2018"


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2017-2018"
04 Tháng Giêng 2018 - Thanh Hà
Lượt xem: 1.161     Phản hồi: 0     Đánh giá:


TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           PHÒNG KT&ĐBCL                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                     Đà Nẵng, ngày 03 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1

Năm học 2017 - 2018

 

Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn trực tiếp về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Theo mẫu).

2. Thời hạn nhận đơn:  Đến hết ngày 15/01/2018 (Trừ thứ 7 và chủ nhật).

3. Lệ phí phúc khảo:     20.000đ/học phần.

4. Kết quả chấm phúc khảo được công bố vào ngày 19/01/2018 tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

5. Điểm thi được công nhận là điểm sau khi chấm phúc khảo.

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  (cô Thanh Hà - 0917 528 799).

                                                                                                                                TP. KT&ĐBCL

 Nơi nhận:                                                                                                             

 - Ban giám hiệu (theo dõi, chỉ đạo);

- P. Đào tạo, CTCT&SV, các Khoa (phối hợp);

- Đăng lên website nhà trường và lưu P. KT & ĐBCL.   

                                                                                                                                                    Lê Trần Thanh Hiếu