Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN Khảo thí-ĐBCL


Khảo thí » Danh sách thi » Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kỳ 1 năm học 2017-2018"


Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kỳ 1 năm học 2017-2018"
01 Tháng Mười Hai 2017 - Anh Tuan
Lượt xem: 15.359     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kỳ 1 năm học 2017-2018:

   - Từ ngày 06/12/2017 đến ngày 20/12/2017, Xem tại đây.

   - Từ ngày 21/12/2017 đến ngày 31/12/2017, Xem tại đây.

Lưu ý:

- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Tuấn phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 2 khu văn phòng).