Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN Khảo thí-ĐBCL


Khảo thí » Phúc khảo » THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2016-2017"


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2016-2017"
21 Tháng Sáu 2017 - Thanh Hà
Lượt xem: 1.652     Phản hồi: 0     Đánh giá:


TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                PHÒNG KT&ĐBCL                                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                            Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2017
 
 
THÔNG BÁO
Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HKII
Năm học 2016 - 2017
 
Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 như sau:
1. Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo bài thi nhận và nộp đơn trực tiếp về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Theo mẫu).
2. Thời hạn nhận đơn:  Đến hết ngày 07/8/2017 (Trừ thứ 7 và chủ nhật).
3. Lệ phí phúc khảo:                                    20.000đ/học phần.
4. Kết quả chấm phúc khảo được công bố vào ngày 11/8/2017 tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
5. Điểm thi được công nhận là điểm sau khi chấm phúc khảo.
Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  (cô Thanh Hà - 0917 528 799).
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                      TP. KT&ĐBCL
                                                                                                                         
- Ban giám hiệu (theo dõi, chỉ đạo);
- P. Đào tạo, CTCT&SV, các Khoa (phối hợp);
- Đăng lên website nhà trường và lưu P. KT & ĐBCL.
                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                       Nguyễn Quý Nhẫn