Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN Khảo thí-ĐBCL


Khảo thí » Danh sách thi » Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kì 1 2016-2017(Đợt 1 từ ngày 01/12 đến 09/12/2016


Danh sách thi kết thúc học phần dành cho sinh viên CĐ học kì 1 2016-2017(Đợt 1 từ ngày 01/12 đến 09/12/2016
25 Tháng Mười Một 2016 - Trần Tấn Phát
Lượt xem: 10.245     Phản hồi: 0     Đánh giá:


 DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Dành cho các lớp CĐ học kì 1 năm học 2016-2017  
Đợt 1 từ ngày 01/12/2016 đến 09/12/2016

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Thầy Phát phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tầng 2 khu văn phòng)
Sinh viên có nợ học phí trong danh sách thi liên hệ phòng Tài chính Kế toán
 (tầng 1 khu văn phòng) sớm nhất để nộp.