Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN Khảo thí-ĐBCL


Khảo thí » Phúc khảo


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2017-2018"
Ngày đăng: 05/07/2018 1:53:59 CH      Tác giả: Thanh Hà
Lượt xem: 132    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2017-2018" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2017-2018"
Ngày đăng: 04/01/2018 8:01:13 SA      Tác giả: Thanh Hà
Lượt xem: 1.083    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2017-2018" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2016-2017"
Ngày đăng: 21/06/2017 4:00:40 CH      Tác giả: Thanh Hà
Lượt xem: 1.585    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2016-2017" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2016-2017"
Ngày đăng: 06/01/2017 9:21:34 SA      Tác giả: Thanh Hà
Lượt xem: 741    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2016-2017" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2015-2016"
Ngày đăng: 29/06/2016 10:36:36 SA      Tác giả: Thanh Hà
Lượt xem: 1.263    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2015-2016" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2015-2016"
Ngày đăng: 05/01/2016 1:07:07 CH      Tác giả: Thanh Hà
Lượt xem: 907    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2015-2016" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2014-2015"
Ngày đăng: 25/06/2015 1:25:59 CH      Tác giả: Hoàng Lê
Lượt xem: 1.037    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2014-2015" ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2014-2015"
Ngày đăng: 14/01/2015 5:52:26 CH      Tác giả: Hoàng Lê
Lượt xem: 1.081    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 1 Năm học 2014-2015" ...


Thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1(2013-2014)
Ngày đăng: 08/01/2014 11:22:38 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.925    Phản hồi: 0
Thông báo về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1(2013-2014) ...


Kết quả phúc khảo HK2 ( 2012-2013)
Ngày đăng: 15/08/2013 11:01:06 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 1.496    Phản hồi: 0
Kết quả phúc khảo HK2 ( 2012-2013) ...
Tổng số: 10 Trang : / 1 trang