Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN TT,KT&ĐBCL


Khảo thí


Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020 đợt 2
Ngày đăng: 12/11/2019 8:55:18 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 4.990    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020 đợt 2 ...


[Chính thức] Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK1, năm học 2019-2020 đợt 2
Ngày đăng: 25/10/2019 3:19:46 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 2.261    Phản hồi: 0
[Chính thức] Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK1, năm học 2019-2020 đợt 2 ...


Thông báo phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK1 - L1
Ngày đăng: 01/10/2019 10:04:55 SA      Tác giả: thaohb
Lượt xem: 882    Phản hồi: 0
Học kỳ 1 - lần 1 Năm học 2019-2020 ...


Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020 đợt 1
Ngày đăng: 23/09/2019 9:39:39 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 8.276    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần HK1, năm học 2019-2020 đợt 1 ...


Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK1, năm học 2019-2020 đợt 1
Ngày đăng: 10/09/2019 8:49:18 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 4.137    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK1, năm học 2019-2020 đợt 1 ...


Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019 (SBD-Phòng thi) LẦN 2
Ngày đăng: 31/07/2019 9:04:46 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 935    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019 (SBD-Phòng thi) LẦN 2 ...


Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK2, năm học 2018-2019 LẦN 2
Ngày đăng: 29/07/2019 10:15:21 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.033    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK2, năm học 2018-2019 LẦN 2 ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2018-2019"
Ngày đăng: 24/06/2019 4:46:46 CH      Tác giả: Lê Thanh Hà
Lượt xem: 394    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2018-2019" ...


Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019
Ngày đăng: 29/05/2019 2:55:47 CH      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 4.756    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2018-2019 ...


Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK2, năm học 2018-2019 [Chính thức]
Ngày đăng: 16/05/2019 7:38:49 SA      Tác giả: Nguyễn Phượng
Lượt xem: 1.594    Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK2, năm học 2018-2019 [Chính thức] ...
Tổng số: 67 Trang : / 7 trang