Đang tải dữ liệu ...
Danh mục thông tin
[Tên module]
ASP.NET.VN TT,KT&ĐBCL(CŨ)


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021
Ngày đăng: 23/12/2020 2:21:08 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.973    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc HP/MH HK1, năm học 2020-2021 ...


[Điều chỉnh]Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2019-2020 đợt 2 (Lần 2)
Ngày đăng: 10/11/2020 4:42:49 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 795    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi + Danh sách thi kết thúc HP/MH HK2, năm học 2019-2020 đợt 2 (Lần 2) ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2019-2020 - ĐỢT 2 "
Ngày đăng: 05/11/2020 8:52:27 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 104    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc HP/MH HK2 năm học 2019-2020 - ĐỢT 2 ...


Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 2
Ngày đăng: 24/10/2020 4:49:23 CH      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 4.675    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 2 ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc học phần HK2, năm học 2019-2020 đợt 2
Ngày đăng: 03/10/2020 10:29:30 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 3.146    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc học phần HK2, năm học 2019-2020 đợt 2 ...


Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2020-2021
Ngày đăng: 28/09/2020 1:51:42 CH      Tác giả: Hoang Le
Lượt xem: 142    Phản hồi: 0
Thông báo số liệu 3 công khai năm học 2020-2021 ...


Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2019-2020 đợt 1 (Lần 2)
Ngày đăng: 15/07/2020 10:35:32 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.135    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2019-2020 đợt 1 (Lần 2) ...


Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK2, năm học 2019-2020 đợt 1 (Lần 2)
Ngày đăng: 11/07/2020 9:38:39 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 1.047    Phản hồi: 0
Kế hoạch bố trí lịch thi kết thúc học phần/môn học - HK2, năm học 2019-2020 đợt 1 (Lần 2) ...


THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2019-2020 - Đợt 1"
Ngày đăng: 02/07/2020 5:42:23 CH      Tác giả: Lê Thanh Hà
Lượt xem: 260    Phản hồi: 0
THÔNG BÁO "Về việc phúc khảo bài thi kết thúc học phần HK 2 Năm học 2019-2020 - Đợt 1" ...


Danh sách thi kết thúc học phần/môn học HK2, năm học 2019-2020 đợt 1
Ngày đăng: 24/06/2020 9:46:09 SA      Tác giả: Phượng Nguyễn
Lượt xem: 5.166    Phản hồi: 0
Danh sách thi kết thúc học phần HK2, năm học 2019-2020 đợt 1 ...
Tổng số: 97 Trang : / 10 trang