Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Hệ thống văn bản-quy định-quyết định


Văn bản Nhà trường ban hành » Hoạt động đào tạo » 443/QĐ-CĐTM


Số hiệu: 443/QĐ-CĐTM
Loại văn bản: Quy định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng Thương mại
Ngày ban hành: 01/08/2018
Ngày hiệu lực: 01/08/2018
Người ký: TS. Đinh Văn Tuyên
Trích yếu / Tóm tắt: Ban hành Quy chế tổ chức thực hiện chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
QD-443-QuydinhdaotaotheoGDNN.doc