Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Hệ thống văn bản-quy định-quyết định


Văn bản Nhà trường ban hành » Công tác HSSV » 717/QĐ-CĐTM


Số hiệu: 717/QĐ-CĐTM
Loại văn bản: Quy định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng Thương mại
Ngày ban hành: 28/08/2015
Ngày hiệu lực: 28/08/2015
Người ký: TS. Đinh Văn Tuyên
Trích yếu / Tóm tắt: Cụ thể hóa một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật HSSV áp dụng tại trường CĐTMTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
QD 717 Khung xu ly Ky luat SV.pdf