Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Hệ thống văn bản-quy định-quyết định


Văn bản Nhà trường ban hành » Công tác HSSV » 170/QĐ-CĐTM


Số hiệu: 170/QĐ-CĐTM
Loại văn bản: Quy định
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng Thương mại
Ngày ban hành: 09/05/2022
Ngày hiệu lực: 09/05/2022
Người ký: TS. Đinh Văn Tuyên
Trích yếu / Tóm tắt: Ban hành quy định xét học bổng trong HSSV hệ chính quyTẬP TIN ĐÍNH KÈM:
Quy-dinh-170-xet-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-trong-HSSV-2022.pdf