Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Hệ thống văn bản-quy định-quyết định


Văn bản Nhà trường ban hành » Công tác HSSV » 737/QĐ-CĐTM


Số hiệu: 737/QĐ-CĐTM
Loại văn bản: Quy chế
Cơ quan ban hành: Trường Cao đẳng Thương mại
Ngày ban hành: 07/09/2015
Ngày hiệu lực: 07/09/2015
Người ký: TS. Đinh Văn Tuyên
Trích yếu / Tóm tắt: Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức quản lý và thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
Quy che 737 cong tac SV CDTM.pdf