Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đoàn TNCSHCM » Kế hoạch giải bóng đá sinh viên Trường CĐTM lần thứ V - năm 2018


Kế hoạch giải bóng đá sinh viên Trường CĐTM lần thứ V - năm 2018
21 Tháng Chín 2018 - Truyền thông
Lượt xem: 5.614     Phản hồi: 0     Đánh giá:


TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Số 06/ KHBĐ/ KHCB - CĐTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19  tháng 09  năm 2018

KẾ HOẠCH
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI LẦN THỨ V - NĂM 2018

Căn cứ kế hoạch số 420./KH-CĐTM ngày 20 tháng 07 năm 2018 về việc tổ chức các hoạt động đối với Tân sinh viên Cao đẳng khóa 12 và Khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng ban hành. Khoa Khoa học cơ bản lập kế hoạch triển khai giải bóng đá cho sinh viên Nhà trường, Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
- Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong Sinh viên toàn Trường, nhằm nâng cao sức khỏe, góp phần giáo dục toàn diện cho Sinh viên;
- Tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018);
- Chào đón Tân sinh viên Cao đẳng khóa 12 hòa nhập với môi trường học tập mới, giao lưu, đoàn kết trong sinh viên Nhà trường;
- Phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng những Sinh viên có năng khiếu để bổ sung cho Đội tuyển bóng đá Nam, Nữ của Nhà trường.
2. Yêu cầu
- Đoàn kết, học tập lẫn nhau, phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi đấu;
- Chấp hành nghiêm chỉnh luật, điều lệ giải và các quy định của Ban Tổ Chức;
- Thu hút đông đảo Sinh viên nhà trường tham gia.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
1. Thời gian

- Khai mạc lúc 17h45 ngày 08/10/2018;
- Bế mạc ngày 17/11/2018;
- Đăng ký hồ sơ hạn cuối 28/09/2018;
- Họp bốc thăm 17h15p ngày 04/10/2018 tại phòng A 103 - Trường Cao đẳng Thương mại, 45 Dũng Sĩ Thanh Khê – Đà Nẵng  (Thay cho giấy mời);
Căn cứ vào số lượng đội bóng tham gia BTC sẽ có lịch thi đấu cụ thể.
2. Địa điểm khai mạc, thi đấu
- Sân bóng đá mini Trường Cao đẳng Thương mại - 45 Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng
 
III. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
- Là Sinh viên Nam, Nữ thuộc các chi đoàn Cao đẳng khóa 10,11,12 có đầy đủ sức khỏe và không trong thời gian bị kỷ luật của Nhà trường và Pháp luật từ mức cảnh cáo trở lên, vẫn còn đang theo học tại trường và được chi đoàn đăng ký vào danh sách tham gia giải;
- Sinh viện các khóa 9 trở về trước thuộc diện chưa tốt nghiệp ra trường, không được tham gia đăng ký và thi đấu cho bất kỳ chi đoàn nào.

IV. HỖ TRỢ TẬP LUYỆN
- Nhà trường tạo điều kiện cho các đội bóng đăng ký tham gia thi đấu giải được tập luyện miễn phí sân bóng đá từ ngày đăng ký hồ sơ tham gia thi đấu giải cho đến khi kết thúc giải;
- Các đội cần sân tập luyện đăng ký qua thầy Nguyễn Hữu Anh Vũ - Gv GDTC theo số điện thoại: 0909. 353. 207 để được hướng dẫn đăng ký mượn sân;
- Thời gian mượn sân từ 5 giờ sáng tới 17h30 các ngày trong tuần, các đội tự trang bị bóng, nước uống tập luyện và mỗi đội được mượn sân tối đa 2 giờ tập luyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Khoa Khoa học cơ bản chịu trách nhiệm chính về công tác chuyên môn, tổ chức và điều hành giải đấu;
- Phối hợp với  Đoàn trường huy động 50 sinh viên nữ và 20 sinh viên nam mặc áo đoàn tham gia lễ khai mạc và luôn có người thường trực ở bàn Ban tổ chức để điều hành các trận đấu;
- Phối hợp Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên về vấn đề truyền thông của giải đấu;
- Phối hợp phòng Công tác chính trị và Sinh viên về vấn đề kỷ luật sinh viên, cử bộ phận y tế khi có các trận đấu diễn ra; cộng điểm rèn luyện cho các sinh viên có tinh thần tham gia thi đấu và cổ vũ tích cực;
- Phối hợp phòng Quản trị cơ sở vật chất chuẩn bị trang thiết bị sân bãi, âm thanh cho lế khai bạc, bế mạc và các trận đấu diễn ra trong suốt giải đấu;
- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán hỗ trợ kinh phí theo dự trù.

      
HIỆU TRƯỞNG
                                                                       TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

           
Đã ký                                                                                                                 Đã ký

TS. ĐINH VĂN TUYÊN                                                                                     LÊ ĐỨC DOANH

Nơi nhận:
- BGH (để b/c)
- Đoàn trường, Phòng, Khoa, Trung tâm, CVHT CĐ Khóa 10,11,12(p/hợp);
- BCH CĐ Khóa 10,11,12 (t/hiện)
- Lưu Khoa khoa học Cơ bản.