Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ » Chi bộ Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Thương mại Du lịch tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020


Chi bộ Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Thương mại Du lịch tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
23 Tháng Sáu 2017 - Truyền thông
Lượt xem: 2.359     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Trong hai ngày 22 và 23 tháng 6, Chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Thương mại du lịch đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 qua đó khép lại chuỗi hoạt động đại hội 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Thương mại.

Đại hội Chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo khoa nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy chuyên môn, Chi bộ cũng đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 nổi bật như: Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; kết nạp từ 3 đến 4 đảng viên mới…Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại dự và chỉ đạo đại hội cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng. Đại hội đã bầu đồng chí Bùi Thị Lệ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Chi bô khoa Tài chính Ngân hàng sáng 22/6

Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT dự và chỉ đạo đại hội

Đồng chí Bùi Thị Lệ trình bày báo cáo

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua báo cáo

Đại hội bầu Bí thư Chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ


* Sáng 22-6, Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Quản trị kinh doanh.

Đại hội Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Tống Phước Phong trình bày báo cáo

Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT phát biểu chỉ đạo

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra như: Đạt và giữ danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; kết nạp từ 6 đảng viên mới trở lên…

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Quản trị kinh doanh nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 2 đồng chí:
- Đồng chí Tống Phước Phong - Bí thư
- Đồng chí Trương Xuân Hương - Phó Bí thư

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt đại hội

Đảng viên (là những cựu sinh viên cao đẳng khóa 7) hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ khoa QTKD


* Sáng 23-6, Chi bộ khoa Thương mại Du lịch cũng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Sang – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Thương mại Du lịch.

Đại hội Chi bộ khoa Thương mại Du lịch nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Trần Văn Sang – Phó Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra nổi bật như: Đạt và giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 5 đến 6 đảng viên trở lên…

Đồng chí Phạm Tường Hưng trình bày báo cáo

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ khoa Thương mại Du lịch nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Trương Thị Thanh Thủy - Bí thư
- Đồng chí Trần Thị Ngọc Duy - Phó Bí thư
- Đồng chí Huỳnh Tiến Nam - Ủy viên

Đồng chí Trần Văn Sang – Phó Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đảng viên (là những cựu sinh viên cao đẳng khóa 7) hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ khoa TMDL