Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ » Chi bộ Ngoại ngữ, KH-KT&BD, Cơ bản, Lý luận chính trị tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020


Chi bộ Ngoại ngữ, KH-KT&BD, Cơ bản, Lý luận chính trị tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
21 Tháng Sáu 2017 - Truyền thông
Lượt xem: 2.482     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Tiếp nối thành công đại hội của các chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Thương mại, sáng 20/6, Chi bộ khoa Ngoại ngữ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT dự và chỉ đạo đại hội cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Ngoại ngữ.

Quảng cảnh đại hội

Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT dự và chỉ đạo đại hội

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo khoa Ngoại ngữ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy Tiếng anh trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, Chi bộ cũng đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 nổi bật như: Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới…

Đồng chí Đỗ Thị Bích Thuận trình bày báo cáo

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 2 đồng chí:
- Đồng chí Đỗ Thị Bích Thuận - Bí thư
- Đồng chí Đặng Thị Thúy Nga - Phó Bí thư

Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2017-2020


* Chiều ngày 20-6, Chi bộ Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng cũng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tri Vũ – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng.

Đại biểu tham dự đại hội Chi bộ KH-KT&BD

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra như: 100% CBVC đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 02 CBVC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; có ít nhất 2/4 đơn vị đạt danh hiệu danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”…

Đồng chí Đặng Xuân Trường trình bày báo cáo

Đại hổi biểu quyết tán thành thông qua báo cáo

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Đặng Xuân Trường - Bí thư
- Đồng chí Nguyễn Văn Hà - Phó Bí thư
- Đồng chí Đặng Thị Tường Vy - Ủy viên

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

 


* Chiều 20/6, Chi bộ khoa Cơ bản đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Vịnh – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Cơ bản.

Đảng viên Chi bộ khoa Cơ bản tham dự đại hội

Đồng chí Lê Đức Doanh trình bày báo cáo

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra như: Đạt và giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 2 đảng viên trở lên…

Đồng chí Nguyễn Vịnh – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT phát biểu chỉ đạo

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ khoa Cơ bản nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Lê Đức Doanh - Bí thư
- Đồng chí Huỳnh Ngọc Tuấn - Phó Bí thư
- Đồng chí Đinh Phạm Thảo - Ủy viên

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt đại hội


* Sáng 21-6, Chi bộ khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Vịnh – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Lý luận chính trị.

Đảng viên tham dự đại hội Chi bộ khoa Lý luận chính trị sáng 21/6

Đồng chí Nguyễn Vịnh – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT dự và chỉ đạo đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra như: Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; Hằng năm có 02 chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên; Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 3 đảng viên mới...

Đồng chí Phạm Thị Hoa trình bày báo cáo

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ khoa Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 2 đồng chí:
- Đồng chí Hồ Công Huân - Bí thư
- Đồng chí Phạm Thị Hoa - Phó Bí thư
- Đồng chí Trần Thị Thanh Tâm - Ủy viên

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt đại hội