Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ » Chi bộ TC-TC-QT, Đào tạo, Kế toán Kiểm toán tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020


Chi bộ TC-TC-QT, Đào tạo, Kế toán Kiểm toán tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
13 Tháng Sáu 2017 - Truyền thông
Lượt xem: 1.895     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Ngày 12/6, Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị đã tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về tham dự đại hội có đồng chí Đinh Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội làm Lễ chào cờ

Đồng chí Đinh Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Ủy viên BTV dự và chỉ đạo Đại hội

Tại đại hội, Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 nổi bật như: 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; ít nhất một đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Võ Thi trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2015-2017

Biểu quyết thông qua báo cáo tại Đại hội

Đồng chí Đinh Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đinh Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại đã biểu dương những thành tích xuất sắc của Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị phải thực hiện tốt vai trò là đầu tàu trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đồng thời đồng chí Đinh Văn Tuyên cũng có những ý kiến chỉ đạo sát sao giúp Chi bộ lãnh đạo và triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Võ Thi - Bí thư
- Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Công - Ủy viên

Đồng chí Đinh Văn Tuyên - Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2017-2020


* Chiều ngày 12-6, Chi bộ Đào tạo cũng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tri Vũ – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ Đào tạo.

Quảng cảnh Đại hội

Đồng chí Võ Hồng Sơn trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2015-2017

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 nổi bật như: Hàng năm, 100% đơn vị đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 1 đến 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giữ vững danh hiệu Chi bộ "Trong sạch vững mạnh".

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí:
- Đồng chí Võ Hồng Sơn - Bí thư
- Đồng chí Thi Hồng Tuấn - Phó Bí thư
- Đồng chí Bùi Quốc Việt - Ủy viên

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2017-2020


* Sáng 13/6, Chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán cũng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020. Về tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Vịnh – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán.

Đại hội Chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT dự và chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Đức Phổ trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra như: Đạt và giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp hằng năm từ 4 đảng viên trở lên (trong đó ít nhất có 01 sinh viên).

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ khoa Kế toán Kiểm toán nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 2 đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Đức Phổ - Bí thư
- Đồng chí Phan Thị Mỹ Ngần - Phó Bí thư

Đồng chí Nguyễn Vịnh - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm UBKT tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2017-2020