Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Công đoàn » Công đoàn bộ phận Đào tạo tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017-2022


Công đoàn bộ phận Đào tạo tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2017-2022
09 Tháng Năm 2017 - Truyền thông
Lượt xem: 1.673     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Ngày 8-5, Công đoàn bộ phận Đào tạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Thương mại chọn tổ chức đại hội điểm các công đoàn bộ phận. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở, chủ tịch các công đoàn bộ phận trong trường cùng toàn thể các đoàn viên công đoàn bộ phận Đào tạo.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn bộ phận Đào tọa thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn; không ngừng chăm lo xây dựng cán bộ, đoàn viên đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn đồng thời phát huy dân chủ và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Ban Chấp hành cùng tập thể đoàn viên Công đoàn bộ phận đã đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết, đạt được những chỉ tiêu quan trọng như: Năm 2015 và 2016 đạt “Công đoàn bộ phận vững mạnh”; 100% đoàn viên công đoàn đạt lao động tiên tiến; giúp đỡ giới thiệu kết nạp 05 Đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng; hàng năm 100% chị em đạt phụ nữ 2 giỏi, trong đó có 30% chị em đạt phụ nữ 2 giỏi tiêu biểu...


Thay mặt Chi bộ Đào tạo, đồng chí Võ Hồng Sơn – Bí thư Chi bộ đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận tiếp tục nghiên cứu những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ để đề ra giải pháp hiệu quả trong nhiệm kỳ tới, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chăm lo tốt hơn về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, vận động đoàn viên tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tri Vũ – Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Nhà trường biểu dương và ghi nhận những kết quả Công đoàn bộ phận Đào tạo đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Đào tạo cần quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động đoàn viên tham gia có trách nhiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, chủ trương thực hiện thành phố "5 xây", "3 chống", thành phố "4 an"; Văn hoá công sở và các chuẩn mực đối với CBCC; Mỗi thầy giáo là một tấm gương đạo đức cho học sinh noi theo; xây dựng gia đình văn hoá; tham gia tích cực các phong trào do Công đoàn Trường phát động....


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí:
- Đồng chí Bùi Quốc Việt – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Đào tạo
- Đồng chí Văn Thị Diệu Linh  - Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận Đào tạo
- Đồng chí Tống Thị Thùy Vân - Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận Đào tạo*Ngày 9-5: Công đoàn bộ phận Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng cũng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn bộ phận Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chínhđáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn; 100% lao động tiến tiến trong đó có từ 2 đến 4 chiến sĩ thi đua từ cấp cơ sở trở lên…

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí:
- Đồng chí Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch Công đoàn bộ phận
Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng
- Đồng chí Đặng Thị Tường Vy  - Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng
- Đồng chí Cao Việt Trung - Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận Khoa học - Khảo thí & Bồi dưỡng


*Ngày 11-5: Công đoàn bộ phận Tổ chức - Tài chính - Quản trị tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 03 đồng chí:
- Đồng chí Hoàng Trung Dũng – Chủ tịch Công đoàn bộ phận Tổ chức - Tài chính - Quản trị
- Đồng chí Nguyễn Thị Huyền My  - Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận
Tổ chức - Tài chính - Quản trị
- Đồng chí Trần Thị Huyền Trang - Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận
Tổ chức - Tài chính - Quản trị