Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đoàn TNCSHCM » Những sự kiện năm 2017


Những sự kiện năm 2017
01 Tháng Ba 2017 - Truyền thông
Lượt xem: 1.388     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và bài hát (ca khúc) cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

* Xem chi tiết tại đây

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017”

* Xem chi tiết kế hoạch tại đây và thể lệ tại đây

Hội thi các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Niềm tin tất thắng” thành phố Đà Nẵng năm 2017

* Xem chi tiết tại đây

Cuộc thi viết “Sinh viên Đà Nẵng - Những câu chuyện đẹp”

* Xem chi tiết tại đây