Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ » Chi bộ TC-TC-QT và Đào tạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025


Chi bộ TC-TC-QT và Đào tạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
11 Tháng Bảy 2022 - Truyền thông
Lượt xem: 426     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Chiều 11/7, Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị và Đào tạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 qua đó khép lại chuỗi hoạt động đại hội 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Thương mại.

Đại hội Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đồng chí Trần Văn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng dự và chỉ đạo đại hội

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Đại hội Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo nhằm nâng cao hơn nữa công tác chuyên môn, Chi bộ cũng đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Trần Văn Sang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng dự và chỉ đạo đại hội cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí:

- Đồng chí Nguyễn Mạnh Công - Bí thư

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư

- Đồng chí Đồng chí Phan Thị Mỹ Ngần - Chi ủy viên


* Chiều 11-7, Chi bộ Đào tạo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Võ Hồng Sơn - Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ Đào tạo.

Đồng chí Võ Hồng Sơn - Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí:

- Đồng chí Bùi Thị Lệ - Bí thư

- Đồng chí Huỳnh Ngọc Tuấn - Phó Bí thư

- Đồng chí Tống Thị Thùy Vân - Chi ủy viên