Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ » Chi bộ Ngoại ngữ và Thương mại & Du lịch tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022


Chi bộ Ngoại ngữ và Thương mại & Du lịch tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
07 Tháng Bảy 2022 - Truyền thông
Lượt xem: 410     Phản hồi: 0     Đánh giá:


Sáng 07/7, Chi bộ khoa Ngoại ngữ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ khoa Ngoại ngữ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo khoa nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy chuyên môn, Chi bộ cũng đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và đồng chí Võ Hồng Sơn - Chủ nhiệm UBKT dự và chỉ đạo đại hội cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Ngoại ngữ.

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội tiến hành bầu Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã bầu đồng chí Hà Thị Hạnh giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2022 - 2025.


* Chiều 07/7, Chi bộ khoa Thương mại - Du lịch tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ khoa Thương mại - Du lịch nhiệm kỳ 2022 - 2025

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Võ Hồng Sơn - Chủ nhiệm UBKT cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Thương mại - Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

 

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu đồng chí Trương Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Quỳnh giữ chức vụ Phó Bí thư và đồng chí Huỳnh Tiến Nam giữ chức vụ Chi ủy viên Chi bộ khoa Thương mại - Du lịch nhiệm kỳ 2022 – 2025.