Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ » Chi bộ Khoa học cơ bản và Kế toán-Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025


Chi bộ Khoa học cơ bản và Kế toán-Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
06 Tháng Bảy 2022 - Truyền thông
Lượt xem: 493     Phản hồi: 0     Đánh giá:


* Sáng 06/7, Chi bộ khoa Khoa học cơ bản tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ khoa Khoa học cơ bản đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, chỉ ra những hạn chế gặp phải trong quá trình hoạt động. Đồng thời, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo khoa nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy chuyên môn, Chi bộ cũng đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Võ Hồng Sơn - Chủ nhiệm UBKT dự và chỉ đạo đại hội cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Khoa học cơ bản.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ khoa Khoa học cơ bản nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí:

- Đồng chí Lê Đức Doanh - Bí thư

- Đồng chí Hồ Công Huân - Phó Bí thư

- Đồng chí Đinh Phạm Thảo - Chi ủy viên


* Sáng 06-7, Chi bộ khoa Kế toán - Tài chính tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ khoa Kế toán - Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Võ Hồng Sơn - Chủ nhiệm UBKT cùng sự tham gia của tất cả Đảng viên trong chi bộ khoa Kế toán - Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra.

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Phổ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Huỳnh Văn Đặng giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ khoa Kế toán - Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025.