Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Đảng-Đoàn thể


Đảng-Đoàn thể » Đảng bộ


Chi bộ TC-TC-QT và Đào tạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng: 11/07/2022 6:16:35 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 601    Phản hồi: 0
Chiều 11/7, Chi bộ Tổ chức - Tài chính - Quản trị và Đào tạo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 qua đó khép lại chuỗi hoạt động đại hội 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Thương mại ...


Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng: 08/07/2022 5:11:36 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 566    Phản hồi: 0
Chiều 08/7, Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 ...


Chi bộ Ngoại ngữ và Thương mại & Du lịch tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng: 07/07/2022 5:15:51 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 795    Phản hồi: 0
Ngày 07/7, Chi bộ khoa Ngoại ngữ và Thương mại - Du lịch tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 ...


Chi bộ Khoa học cơ bản và Kế toán-Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng: 06/07/2022 5:04:13 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 968    Phản hồi: 0
Sáng 06/7, Chi bộ khoa Khoa học cơ bản và Kế toán - Tài chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 ...


Chi bộ Khoa học, Khảo thí và Bồi dưỡng tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng: 06/07/2022 3:16:20 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.582    Phản hồi: 0
Ngày 05-7, Chi bộ Khoa học, Khảo thí và Bồi dưỡng tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 - 2025. Về dự đại hội có đồng chí Nguyễn Tri Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Thương mại; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, đại biểu khách mời cùng sự tham gia của tất c ...


Tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022”
Ngày đăng: 22/04/2022 10:43:38 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 535    Phản hồi: 0
Tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022” ...


Triển khai tham gia, tuyên truyền Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt lần thứ tư - năm 2022
Ngày đăng: 19/04/2022 2:30:48 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 503    Phản hồi: 0
Triển khai tham gia, tuyên truyền Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt lần thứ tư - năm 2022 ...


Trường Cao đẳng Thương mại hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương(01/01/1997 01/01/2022)
Ngày đăng: 06/11/2021 3:18:09 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.089    Phản hồi: 0
Kế hoạch cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương(01/01/1997 01/01/2022) ...


Tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
Ngày đăng: 09/07/2021 8:18:06 SA      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 1.471    Phản hồi: 0
Tham gia cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" ...


Chi bộ Quản trị kinh doanh và Ngoại ngữ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng: 04/01/2020 5:30:46 CH      Tác giả: Truyền thông
Lượt xem: 2.175    Phản hồi: 0
Chiều 04/1, Chi bộ khoa Quản trị kinh doanh và Ngoại ngữ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 qua đó khép lại chuỗi hoạt động đại hội 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Thương mại. ...
Tổng số: 20 Trang : / 2 trang