Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên


Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác đối ngoại, truyền thông và hỗ trợ sinh viên; 

- Xây dựng kế hoạch chiến lược về hợp tác đối ngoại trong và ngoài nước;

- Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài trường. Tổ chức tiếp đón, làm việc với đối tác và khách nước ngoài. Quản lý lưu học sinh và chuyên gia nước ngoài (nếu có);

- Xây dựng chiến lược truyền thông của nhà trường, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển Trường;

- Quản lý và phát triển Website trường; triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong từng giai đoạn phát triển; xuất bản các ấn phẩm truyền thông gồm phim tài liệu, video clip... ;

- Đầu mối tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông, quan hệ công chúng cho cán bộ Trường Cao đẳng Thương mại;

- Tư vấn hỗ trợ sinh viên về ngành nghề đào tạo, đào tạo kỹ năng, hoạt động ngoại khóa, giới thiệu việc làm và tìm kiếm nhà tài trợ, phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sinh viên;

- Tìm kiếm và giới thiệu các loại học bổng trong nước và ngoài nước, thông tin du học các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học đến cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Đặng Xuân Trường

Giám đốc Trung tâm

Tiến sĩ

- Nghiên cứu, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác đối ngoại, truyền thông và hỗ trợ sinh viên phù hợp với Chiến lược phát triển trường, điều kiện và khả năng thực tế trong từng thời kỳ;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác hỗ trợ HSSV và công tác đối ngoại trong nước;
- Quản lý, tổ chức và phân công công việc cho Phó Giám đốc và các chuyên viên thuộc Trung tâm;
- Tổng hợp, soạn thảo các quy định nội bộ của Trung tâm; kế hoạch, chương trình công tác hàng năm về công tác đối ngoại, truyền thông và hỗ trợ sinh viên;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công tác, lề lối làm việc cho chuyên viên trong Trung tâm;
- Tổng hợp, soạn thảo các báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Trung tâm theo yêu cầu của BGH và đề nghị của các đơn vị thuộc trường; phối hợp và liên hệ giải quyết công việc với đơn vị, cá nhân liên quan trong và ngoài trường
- Chủ trì công tác tổ chức các Hội nghị, Hội thảo theo chỉ đạo của Nhà trường;
- Ký các văn bản hành chính theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Tham gia làm thành viên các hội đồng khi được phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGH; tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể.

2

Phùng Thị Thanh Vân

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ

Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham gia xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác hỗ trợ HSSV;
- Chủ trì công tác tư vấn, hướng nghiệp về ngành, chuyên ngành đào tạo của nhà trường và cơ hội việc làm của SV sau khi tốt nghiệp;
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội chợ về việc làm...để tư vấn, hỗ trợ HSSV những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật, thị trường lao động, kỹ năng, kinh nghiệm…;
- Chủ trì tìm kiếm các nguồn học bổng hỗ trợ HSSV từ các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức;
- Chủ trì triển khai các dịch vụ hỗ trợ HSSV (dịch vụ SMS, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng…);
- Phối hợp thiết lập quan hệ giữa nhà trường với các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động để tư vấn, giới thiệu việc làm cho cựu HSSV;
- Phối hợp và tham gia công tác hỗ trợ việc làm bán thời gian cho HSSV;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Giám đốc Trung tâm hoặc yêu cầu của BGH; tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn thể.

3

Cao Việt Trung

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham gia xây dựng kế hoạch hàng năm về truyền thông, quan hệ công chúng, quảng bá thương hiệu;
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các bộ phận liên quan để quảng bá thương hiệu của Nhà trường trong các ngày lễ, sự kiện…, các hội thảo trong và ngoài nước;
- Tham gia điều hành, quản lý và phát triển cổng thông tin điện tử; quản trị nội dung trên cổng thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quảng bá hình ảnh của Nhà trường;
- Triển khai các dịch vụ gắn với cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường, sản xuất và xuất bản các ấn phẩm truyền thông;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Giám đốc Trung tâm hoặc yêu cầu của BGH; tham gia hoạt động đoàn thể của Nhà trường.

4

Dương Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Chủ trì việc thiết lập quan hệ giữa nhà trường với các cá nhân, tổ chức sử dụng lao động; để tư vấn, giới thiệu việc làm cho cựu HSSV;
- Tham gia công tác tổ chức các Hội nghị, Hội thảo theo chỉ đạo của Nhà trường;
- Phối hợp và tham gia biên dịch các tài liệu, thư từ, xử lý thông tin sử dụng trong công tác đối ngoại;
- Phối hợp tìm kiếm và giới thiệu các loại học bổng trong nước và ngoài nước, thông tin du học các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học đến cán bộ, giảng viên và sinh viên;
- Phối hợp và tham gia công tác hỗ trợ việc làm bán thời gian cho HSSV;
- Thực hiện công tác thư ký tại các buổi họp của Trung tâm, các Hội thảo do Trung tâm đảm trách vấn đề chuyên môn; lưu trữ văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động của Trung tâm;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Giám đốc Trung tâm, yêu cầu của BGH; tham gia hoạt động đoàn thể của Nhà trường.

5

Nguyễn Thị Khuyên

Giảng viên kiêm nhiệm

Thạc sĩ

Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tham gia xây dựng kế hoạch hàng năm về hợp tác đối ngoại trong và ngoài nước;
- Tham gia tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước có khả năng, uy tín trong lĩnh vực giáo dục và đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác;
- Chủ trì việc biên dịch các tài liệu, thư từ, xử lý thông tin sử dụng trong công tác đối ngoại;
- Chủ trì việc giải quyết các thủ tục hành chính, tổ chức đón tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế theo quy định của pháp luật; tổ chức lễ ký kết văn bản hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước; quản lý và hỗ trợ chuyên gia, tình nguyện viên làm việc tại trường;
- Chủ trì tìm kiếm và giới thiệu các loại học bổng trong nước và ngoài nước, thông tin du học các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học đến cán bộ, giảng viên và sinh viên;
- Chủ trì công tác hỗ trợ việc làm bán thời gian cho HSSV;
- Phối hợp, tham gia công tác tổ chức các Hội nghị, Hội thảo trong nước và quốc tế theo chỉ đạo của Nhà trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Giám đốc Trung tâmhoặc yêu cầu của BGH; tham gia hoạt động đoàn thể của Nhà trường.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.