Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Đối ngoại, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác đối ngoại, truyền thông và hỗ trợ sinh viên.

1.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch chiến lược về hợp tác đối ngoại trong và ngoài nước;

- Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài trường. Tổ chức tiếp đón, làm việc với đối tác và khách nước ngoài. Quản lý lưu học sinh và chuyên gia nước ngoài (nếu có);

- Xây dựng chiến lược truyền thông, triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Nhà trường nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường;

- Quản lý và phát triển Website; triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong từng giai đoạn phát triển; xuất bản các ấn phẩm truyền thông gồm phim tài liệu, video clip... ;

- Đầu mối tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông, quan hệ công chúng cho cán bộ, viên chức (CBVC) Nhà trường;

- Tư vấn hỗ trợ sinh viên về ngành nghề đào tạo, đào tạo kỹ năng, hoạt động ngoại khóa, giới thiệu việc làm và tìm kiếm nhà tài trợ, phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sinh viên;

- Tìm kiếm và giới thiệu các loại học bổng trong nước và ngoài nước, thông tin du học các bậc cao đẳng, đại học và sau đại học đến cán bộ, giảng viên và sinh viên;

- Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc sinh viên sau khi tốt nghiệp.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

TS. Đặng Xuân Trường

Giám đốc

02363.811053 – line 119

2

ThS. Phùng Thị Thanh Vân

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 120

3

Cao Việt Trung

Chuyên viên

02363.811053 – line 120

4

Dương Thị Ánh Nguyệt

Chuyên viên

02363.811053 – line 120

5

ThS. Nguyễn Thị Khuyên

Giảng viên kiêm nhiệm

02363.811053 – line 120Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.