Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng


Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác liên kết đào tạo, đào tạo và bồi dưỡng ngoài chính qui; 

- Phối hợp với các đơn vị và trực tiếp thực hiện công tác tuyển sinh mở lớp;

- Phối hợp với phòng Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch xây dựng chương trình giáo dục, bồi dưỡng theo hợp đồng và yêu cầu xã hội;

- Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập của các lớp;

- Phối hợp với các đơn vị liên kết thực hiện hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng;

- Quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tổng kết đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng; đề xuất phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo; tổng hợp, đề xuất, công nhận tốt nghiệp, khen thưởng kỷ luật đối với học viên và sinh viên theo chức năng;

- Xây dựng dự toán nội dung các hoạt động dịch vụ và triển khai thực hiện theo qui định của Nhà nước và qui chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Nguyễn Văn Hà

Giám đốc Trung tâm

Thạc sĩ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của Trung tâm, trực tiếp đảm nhận một số công việc sau:

- Soạn thảo hợp đồng, thanh lý hợp đồng đối với các lớp liên kết

- Triển khai, kiểm soát các chỉ đạo, thông báo, công việc Ban Giám hiệu giao cho Trung tâm đến từng thành viên của Trung tâm

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức tạo nguồn, tuyển sinh, mở lớp

- Lập Kế hoạch khai bế giảng các lớp, soạn thảo báo cáo tổng kết khoá học

- Tham dự các cuộc họp của nhà trường tổ chức có liên quan

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Nhà trường điều động.

- Khi vắng mặt báo cáo với Giám hiệu và giao lại công việc cho đồng chí  Nguyễn Thị Ân Oanh xử lý.

2

Nguyễn Hữu Cúc

Giảng viên kiêm nhiệm

Cử nhân

Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, thực hiện các công việc của các lớp Cao đẳng liên thông, chịu trách nhiệm về xử lý các công việc cụ thể sau:

- Triển khai thông báo tuyển sinh và theo dõi, báo cáo tiến độ tuyển sinh theo yêu cầu của Giám đốc;

- Quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn. Đề xuất xây dựng mới và tu chỉnh các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;

- Thực hiện các thủ tục đầu vào của người học và chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác theo qui chế của các thủ tục này đối với các lớp Cao đẳng liên thông;

- Trực tiếp triển khai và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;

- Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác và bảo mật về kết quả thi kết thúc học phân, kết quả thi tốt nghiệp;

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Trung tâm và Nhà trường điều động.

- Khi vắng mặt, các công việc báo cáo lại cho giám đốc xử lý.

3 Huỳnh Ngọc Tuấn
Giảng viên kiêm nhiệm Thạc sĩ  

4

Nguyễn Thị Ân Oanh

Chuyên viên

Thạc sĩ

Giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, thực hiện các công việc sau:

- Bán, thu nhận hồ sơ tuyển sinh và lập danh sách thí sinh dự thi theo đúng qui định;

- Thực hiện các thủ tục đầu vào của người học và chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác theo qui chế, quy định của học viên tại trường

- Chịu trách nhiệm về dữ liệu số liệu và vào sổ bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận tốt nghiệp;

- Lưu trữ, bảo vệ danh sách, hồ sơ tốt nghiệp hồ sơ học viên tất cả các lớp. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định

- Lưu trữ, bảo vệ sổ phát bằng, bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và trực tiếp phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo đúng qui định;

- Lưu trữ các văn bản, công văn, thông báo đi đến của Trung tâm

- Theo dõi kế hoạch thi, chấm thi, lập bảng kê phách - điểm thi các môn học các lớp trung cấp, quản lý bài thi các lớp;

- Tiếp nhận và đề xuất xử lý những yêu cầu của học sinh – sinh viên và học viên liên quan tới quá trình đào tạo, bồi dưỡng.

- Dự trù và tiếp nhận văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Trung tâm và Nhà trường điều động.

- Khi vắng mặt, các công việc báo cáo lại cho giám đốc xử lý.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.