Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản trị cơ sở vật chất


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và phục vụ.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Tổ Cơ sở vật chất

- Triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản; sửa chữa, cải tạo nâng cấp, bảo dưỡng cơ sở vật chất, nhà cửa, hệ thống phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, cảnh quan, sân bãi; hệ thống điện, nước... của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm... đảm bảo cho hoạt động giảng dạy, học tập, công tác và các hoạt động khác của nhà trường;

- Đảm bảo trang, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của sinh viên;

- Quản lý tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất, đất đai của trường theo quy định của pháp luật và quy chế của trường.

- Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng tránh thiên tai, bão lụt...

- Vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường, các khu nhà làm việc, khu giảng đường, lớp học. Đóng mở cửa phòng học và đảm bảo phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.

- Phục vụ nước uống cho các phòng họp, phòng làm việc Ban Giám hiệu; phục vụ hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của nhà trường...

- Tổ chức thực hiện công tác thường trực, bảo vệ an ninh trật tự...

- Bảo dưỡng, chăm sóc toàn bộ cây xanh, cây cảnh và thảm cỏ của nhà trường...

- Theo dõi hoạt động dịch vụ trông giữ xe sinh viên và nhà ăn tập thể của trường.

1.2.2. Tổ Công nghệ thông tin

Đảm bảo các phương tiện công nghệ thông tin luôn hoạt động, phục vụ tốt việc giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.

- Quản trị mạng máy tính của trường: Đảm bảo hoạt động thông suốt hệ thống mạng và thiết bị trong toàn trường; khắc phục, sửa chữa kịp thời những lỗi kỹ thuật, hư hỏng của hệ thống mạng và thiết bị.

- Phục vụ máy tính cho các buổi lễ, hội thảo, hội giảng của trường: cài đặt nội dung, chuẩn bị máy và lắp đặt theo yêu cầu.

- Trực tiếp quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị về công nghệ thông tin của trường trang bị cho các đơn vị, bộ phận công tác và các giảng đường, lớp học...; khắc phục, sửa chữa những hư hỏng thông thường hoặc đề xuất thuê sửa chữa nếu hư hỏng nặng để đáp ứng kịp thời hoạt động thường xuyên của nhà trường.

- Đề xuất bổ sung, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm của tổ.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

Hoàng Trung Dũng

Phó Trưởng phòng phụ trách

02363.811053 – line 140

2

Lê Đắc Hiếu

Phó Trưởng phòng

02363.811053 – line 140

3

Nguyễn Khắc Thái

Tổ trưởng

02363.811053 – line 140

4

Nguyễn Duy Sơn

Chuyên viên

02363.811053 – line 140

5

Nguyễn Hoàng Thi

Chuyên viên

02363.811053 – line 140

6

Đậu Thị Hường

Chuyên viên

02363.811053 – line 140

7

Ngô Quốc Bình

Kỹ thuật viên

02363.811053 – line 140

8

Trịnh Thị Sàng

NV phục vụ

 

9

Nguyễn Thị Hải Vân

NV phục vụ

 

10

Phan Thị Lệ Chi

NV phục vụ

 

11

Lưu Thị Chín

NV phục vụ

 

12

Nguyễn Thị Thảo

NV phục vụ

 

13

Lê Thị Liên

NV phục vụ

 

14

Ngô Thị Cúc

NV phục vụ

 

15

Nguyễn Văn Khánh

NV chăm sóc cây cảnh

 

16

Hà Hảo

NV Bảo vệ

 

17

Huỳnh Văn Điền

NV Bảo vệ

 

18

Lê Văn Thọ

NV Bảo vệ

 

19

Đoàn Văn Lai

NV Bảo vệ

 

20

Nguyễn Bá Chức

NV Bảo vệ

 

21

Nguyễn Văn An

NV Bảo vệ

 Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.