Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản trị cơ sở vật chất


 

Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện về công tác cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và phục vụ;  
Tổ Cơ sở vật chất
- Triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản; sửa chữa, cải tạo nâng cấp, bảo dưỡng cơ sở vật chất, nhà cửa, hệ thống phòng học, phòng thực hành thí nghiệm, cảnh quan, sân bãi; hệ thống điện, nước... của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm... đảm bảo cho hoạt động giảng dạy, học tập, công tác và các hoạt động khác của nhà trường;
- Đảm bảo trang, thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và thực hành của sinh viên;
- Quản lý tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất, đất đai của trường theo quy định của pháp luật và quy chế của trường.
- Tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng tránh thiên tai, bão lụt...
- Vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường, các khu nhà làm việc, khu giảng đường, lớp học. Đóng mở cửa phòng học và đảm bảo phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.
- Phục vụ nước uống cho các phòng họp, phòng làm việc Ban Giám hiệu; phục vụ hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của nhà trường...
- Tổ chức thực hiện công tác thường trực, bảo vệ an ninh trật tự...
- Bảo dưỡng, chăm sóc toàn bộ cây xanh, cây cảnh và thảm cỏ của nhà trường...
- Theo dõi hoạt động dịch vụ trông giữ xe sinh viên và nhà ăn tập thể của trường.
Tổ Công nghệ thông tin
Đảm bảo các phương tiện công nghệ thông tin luôn hoạt động, phục vụ tốt việc giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.
- Quản trị mạng máy tính của trường: Đảm bảo hoạt động thông suốt hệ thống mạng và thiết bị trong toàn trường; khắc phục, sửa chữa kịp thời những lỗi kỹ thuật, hư hỏng của hệ thống mạng và thiết bị.
- Phục vụ máy tính cho các buổi lễ, hội
 thảo, hội giảng của trường: cài đặt nội dung, chuẩn bị máy và lắp đặt theo yêu cầu.
- Trực tiếp quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị về công nghệ thông tin của trường trang bị cho các đơn vị, bộ phận công tác và các giảng đường, lớp học...; khắc phục, sửa chữa những hư hỏng thông thường hoặc đề xuất thuê sửa chữa nếu hư hỏng nặng để đáp ứng kịp thời hoạt động thường xuyên của nhà trường.
- Đề xuất bổ sung, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm của tổ.

Nhân sự và phân công công việc

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

1

Hoàng Trung Dũng

Trưởng phòng 

Thạc sĩ

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác của Phòng Quản trị cơ sở vật chất theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đã được Hiệu trưởng phê duyệt;
- Triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan và tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư, thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng.
- Trực tiếp theo dõi công tác phòng tránh thiên tai, lũ lụt của trường.
- Tham gia các Hội đồng tư vấn, tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ; phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài nhà trường; tổ chức các phong trào thi đua của phòng và hưởng ứng các cuộc vận động của cấp trên.
- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2

Lê Đắc Hiếu

Phó Trưởng phòng
(Tổ trưởng Tổ CNTT)

 

Thạc sĩ

Giúp Trưởng phòng thực hiện các công việc sau:
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ Công nghệ thông tin.
- Trực tiếp theo dõi công tác phòng chống cháy nổ.
- Quản lý viên chức của tổ theo phân cấp của phòng.
- Thực hiện công việc đột xuất khác theo điều động của Trưởng phòng.
- Giải quyết công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt và được ủy quyền.

3

Nguyễn Khắc Thái

Tổ trưởng Tổ Cơ sở vật chất

Cử nhân

Giúp Trưởng phòng thực hiện các công việc sau:
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổ Cơ sở vật chất.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm... đảm bảo cho hoạt động giảng dạy, học tập, công tác và các hoạt động khác của nhà trường;
- Lập và thực hiện kế hoạch: sửa chữa, cải tạo nâng cấp, bảo dưỡng cơ sở vật chất, nhà cửa, hệ thống thực hành thí nghiệm, cảnh quan, môi trường, sân bãi...
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát công việc: Vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường, các khu nhà làm việc, khu giảng đường, lớp học; đóng mở cửa phòng học và đảm bảo phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.
- Trực tiếp theo dõi hoạt động dịch vụ trông giữ xe sinh viên và nhà ăn tập thể của trường.
- Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo theo qui định.
- Quản lý viên chức của tổ theo phân cấp của phòng.
- Thực hiện công việc đột xuất khác theo điều động của Trưởng phòng.

4

Nguyễn Hoàng Thi

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Quản lý các phòng thực hành tin học, đèn chiếu tại các phòng học:
+ Đảm bảo tốt tình trạng hoạt động của hệ thống và thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập;
+ Khắc phục, sửa chữa kịp thời những hư hỏng của thiết bị;
+ Chịu trách nhiệm vật chất về tài sản tại các phòng thực hành.
- Đề xuất bổ sung, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tổ trưởng và Trưởng phòng.

5

Trần Tấn Phát

Chuyên viên

Cử nhân

Giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Trực tiếp quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị của trường trang bị cho các giảng đường, lớp học, ký túc xá...; khắc phục, sửa chữa những hư hỏng thông thường hoặc đề xuất thuê sửa chữa nếu hư hỏng nặng để đáp ứng kịp thời hoạt động thường xuyên của nhà trường;
- Giám sát công tác sửa chữa, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và tài sản của Trường.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tổ trưởng và Trưởng phòng.

6

Nguyễn Duy Sơn

Chuyên viên kỹ thuật

Kỹ sư

Giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Quản lý toàn bộ hệ thống điện, nước; thiết bị âm thanh, ánh sáng. Quản lý và vận hành máy phát điện, bơm nước, bơm chữa cháy, thang máy, hệ thống camera an ninh... của trường. Theo dõi, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường hoặc đề xuất thuê sửa chữa nếu hư hỏng nặng để đáp ứng kịp thời hoạt động thường xuyên của nhà trường.
- Phục vụ hệ thống âm thanh, ánh sáng tại hội trường, phòng hội thảo, phòng họp khi có tổ chức lễ, hội nghị, liên hoan văn nghệ...
- Đề xuất bổ sung, thay thế, sửa chữa cơ sở vật chất, tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tổ trưởng và Trưởng phòng.
7 Trịnh Thị Sàng

Nhân viên
hợp đồng

  Giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Đóng mở và vệ sinh khu phòng học P, hội trường, nhà giáo dục thể chất; phục vụ âm thanh, đèn chiếu các hội trường, phòng học, nhà giáo dục thể chất đảm bảo cho giảng dạy, học tập, sinh họat hàng ngày; phục vụ nước uống cho giảng viên khu phòng học P, hội trường.
- Quản lý toàn bộ tài sản, thiết bị trong hội trường, phòng học: bàn ghế, đèn quạt, amply, micro, máy chiếu...
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tổ trưởng và Trưởng phòng.
8

Nguyễn Thị Hải Vân
Nguyễn Thị Hải Lý Lưu Thị Chín
Nguyễn Thị Thảo

Nhân viên
hợp đồng
  Có cùng nhiệm vụ, giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Đóng mở và vệ sinh môi trường khu giảng đường A, phòng học tại khu hành chính, vệ sinh các phòng thực hành tin học; phục vụ âm thanh, đèn chiếu, đảm bảo cho giảng dạy, học tập hàng ngày; phục vụ nước uống cho giảng viên khu giảng đường A.
- Quản lý toàn bộ tài sản, thiết bị trong phòng học: bàn ghế, đèn quạt, amply, micro, máy chiếu...
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tổ trưởng và Trưởng phòng.
9 Lê Thị Liên Nhân viên
hợp đồng
  Giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Vệ sinh môi trường bên trong khu nhà làm việc (khối hành chính), phục vụ nước uống cho các phòng họp, phòng làm việc Ban Giám hiệu; phục vụ hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của nhà trường...
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tổ trưởng và Trưởng phòng.
10 Phan Thị Liên Nhân viên
hợp đồng
  Giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Vệ sinh môi trường bên ngoài nhà làm việc, khu vực sân đường, các nhà vệ sinh của HSSV và nơi công cộng thuộc khuôn viên trường.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tổ trưởng và Trưởng phòng.
11 Nguyễn Văn Khánh Nhân viên
hợp đồng
  Giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, chăm sóc toàn bộ cây xanh, cây cảnh và thảm cỏ của nhà trường đảm bảo mỹ quan, cảnh quan môi trường theo yêu cầu Xanh - Sạch - Đẹp.
- Đề xuất thay thế, trồng mới, cải tạo cây xanh, cây cảnh, thảm cỏ thuộc khuôn viên trường.
- Đề xuất trang bị phương tiện, dụng cụ, vật tư để bảo dưỡng, chăm sóc cây cảnh.
- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản, phương tiện được trang bị để làm việc.
12

Nguyễn Hồng Lâm
Lê Văn Dũng
Lê Văn Thọ
Phan Văn Lào
Đoàn Văn Lai

Nhân viên
hợp đồng
  Có cùng nhiệm vụ, giúp Tổ trưởng thực hiện các công việc sau:
- Thực hiện chế độ làm việc chung là khoán việc theo ca, luân phiên đảm bảo trực 24/24 giờ.
- Thường xuyên có mặt nơi làm việc, kiểm soát các đối tượng ra, vào cổng.
- Duy trì hiệu lệnh đúng giờ quy định.
- Tuần tra canh gác, bảo vệ tài sản và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực trường.
- Xong mỗi ca trực phải bàn giao tình hình cho ca sau theo sổ trực.
- Chủ động xử lý tình huống thuộc thẩm quyền được giao. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì thực hiện các biện pháp sau: Điện thoại báo cho công an phường, tổ trưởng, trưởng phòng, quản lý học sinh, tự vệ cơ quan để hỗ trợ; đánh kẻng báo động... để kịp thời giải quyết.
- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của trường trang bị cho tổ để làm việc.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo điều động của Tổ trưởng và Trưởng phòng.

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM DANH BẠTrường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.