Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên


Chức năng, nhiệm vụ

1.1. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác chính trị và công tác học sinh sinh viên

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Công tác chính trị

a. Phối hợp với tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác chính trị - tư tưởng hằng năm trong cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên;

b. Phối hợp với phòng TC-HC thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường; tham mưu tổ chức các buổi đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với sinh viên;

c. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu khoá, đầu năm và cuối khoá học cho sinh viên chính quy;

d. Phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn;

e. Tạo điều kiện, giúp đỡ sinh viên tham gia vào các tổ chức đoàn thể trong Trường phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam;

f. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên; báo cáo, đề xuất kịp thời với Đảng ủy, ban Giám hiệu Nhà trường các biện pháp xử lý;

1.2.2. Công tác sinh viên

a. Thực hiện công tác tổ chức hành chính trong sinh viên: Tiếp nhận sinh viên nhập học; quản lý hồ sơ sinh viên, tổ chức xây dựng hệ thống CSDL hồ sơ điện tử sinh viên;

b. Tham mưu cho Hiệu trưởng đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên chính quy từng học kỳ, năm học, khóa học;

c. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách miễn, giảm học phí; công tác khen thưởng và kỷ luật trong sinh viên;

d. Phối hợp với các khoa và phụ huynh sinh viên để tổ chức giáo dục, hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt nội quy, quy định của Trường;

e. Phối hợp với đơn vị, tổ chức đảm bảo các điều kiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong sinh viên;

f. Tổ chức quản lý sinh viên nội trú và sinh viên ngoại trú theo quy chế hiện hành;  

g. Phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng trong Trường;

h. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định của Nhà nước và của Trường;

i. Tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác sinh viên hằng năm theo Quy chế của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

j. Thường trực Hội đồng Cố vấn học tập;

l. Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng xác nhận các loại giấy tờ, thủ tục, lý lịch liên quan đến sinh viên.

DANH BẠ:

TT

Họ và tên

Chức vụ/vị trí việc làm

Điện thoại

1

TS. Võ Hồng Sơn

Trưởng phòng

02363.811053 – line 142

2

Võ Thị Phương Anh

Phó Trưởng phòng

02363.811053 – line 142

3

Phan Đức Hậu

Chuyên viên

02363.811053 – line 142

4

Tống Thị Thùy Vân

Chuyên viên

02363.811053 – line 142

5

Nguyễn Thị Thảo

NV Y-tế

02363.811053 – line 142

6

Võ Công Trình

Chuyên viên

02363.811053 – line 142

7

Nguyễn Mưng

LĐHĐ KTX

 

8

Phan Thị Hải

LĐHĐ KTX

 

9

Huỳnh Thị Minh Trang

LĐHĐ KTX

 

10

Nguyễn Văn Hợp

LĐHĐ Y-tế

 Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.

Trường Cao đẳng Thương mại là trường công lập tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Trường Cao đẳng Thương mại là trường cao đẳng tốt nhất Đà Nẵng.