Đang tải dữ liệu ...
ASP.NET.VN Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức » Phòng Đào tạoChức năng, nhiệm vụ
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; kế hoạch đào tạo các bậc học (chính quy, vừa học vừa làm), các hình thức đào tạo trong nhà trường (cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề);
- Tổ chức tuyển sinh, xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành học, bậc học theo chương trình giáo dục và các quy định hiện hành của Nhà nước;
- Tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo, công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng chứng chỉ, chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Tổng hợp đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của Trường;
- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên theo định kỳ và khi có yêu cầu;
- Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác thư viện, báo chí của Trường;;
- Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các trang thiết bi được Nhà trường giao.  
Nhân sự và phân công công việc:
STT
HỌ TÊN
CHỨC VỤ
HỌC VỊ
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
1
Nguyễn Hoàng Tứ
Trưởng
phòng
Giảng viên chính
Thạc sĩ
Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của phòng, trực tiếp đảm nhận một số công việc cụ thể sau:
-Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; kế hoạch đào tạo các bậc học (chính quy, vừa học vừa làm), các hình thức đào tạo trong nhà trường (cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề);
-Tổ chức tuyển sinh, xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành học, bậc học theo chương trình giáo dục và các quy định hiện hành của Nhà nước;
-Thực hiện công tác thanh tra đào tạo; công tác tổng hợp đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo của Nhà trường;
-Dự trù, in ấn, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
-Xử lý các văn bản hành chính giáo vụ liên quan đến giảng dạy của giảng viên và học tập, rèn luyện của học sinh - sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và uỷ quyền của Hiệu trưởng
2
Thi Hồng Tuấn
Phó Trưởng phòng
Thạc sĩ
Giúp trưởng phòng trong việc:
-Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ cho các lớp Cao đẳng;
-Xây dựng thời khóa biểu giảng dạy; kế hoạch thi kết thúc học phần; kế hoạch sơ, tổng kết từng học kỳ và kế hoạch thực tập, thi tốt nghiệp cho các lớp Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp;
-Theo dõi tiến độ giảng dạy của giảng viên;
-Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh hằng năm theo phân công của Hội đồng tuyển sinh Nhà trường;
-Thay thế Trưởng phòng giải quyết công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt và được ủy quyền.   
3 Võ Lê Đức Huy Phó Trưởng phòng Kỹ sư  
4
Văn Thị Diệu Linh
Chuyên viên
Thạc sĩ
Giúp trưởng phòng thực hiện toàn bộ công tác hành chính giáo vụ đối với các bậc đào tạo chính quy tại trường và  liên kết bên ngoài trường. Bao gồm:
-Quản lý sổ lên lớp và theo dõi việc ghi chép, cho điểm của giảng viên, phản ảnh kịp thời cho Trưởng phòng hằng tuần, hàng tháng;
-Quản lý bài thi và kết quả thi học kỳ, thi tốt nghiệp của học sinh - sinh viên;
-Nhập điểm và xếp loại học tập học kỳ, năm học của học sinh;
-Tiếp nhận và đề xuất xư lý những yêu cầu của học sinh liên quan đến quá trình đào tạo;
-Tập hợp tình hình có liên quan phục vụ cho công tác báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên;
-Giúp các Bộ môn trực thuộc trường thực hiện công tác hành chính giáo vụ;
-Thư ký các cuộc họp liên quan đến đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp chính quy;
-Dự trù và tiếp nhận văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn của Phòng.
5
Bùi Quốc Việt
Chuyên viên
Thạc sĩ
Giúp trưởng phòng thực hiện quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Bao gồm:
-Chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, trực tiếp quản lý các thiết bị và đường truyền interrnet phụ vụ khai thác phần mềm quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ;
-Tổng hợp kết quả học tập học kỳ, năm học; kết quả xét và cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp Cao đẳng;
-Hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm quản lý thư viện điện tử;
-Tập hợp tình hình có liên quan phục vụ cho công tác báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên;
-Thư ký các cuộc họp liên quan đến đào tạo bậc Cao đẳng chính quy;
-Nhận phôi văn bằng, chứng chỉ để cấp phát cho học sinh - sinh viên.
6
Phạm Chí Linh
Chuyên viên
Cử nhân
Giúp Trưởng phòng thực hiện các công việc sau:
-Tư vấn, đề xuất và thực hiện kế hoạch đặt mua các loại báo, tạp chí, ấn phẩm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên toàn trường;
-Thực hiện nghiệp vụ báo chí, ấn phẩm tại thư viện và giới thiệu các loại văn bản, tài liệu liên quan đến công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh - sinh viên;
-Hướng dẫn học sinh - sinh viên khai thác thông tin phục vụ học tập qua mạng máy tính tại thư viện Nhà trường;
-Tổ chức cho mượn và thu hồi ấn phẩm; quản lý tài sản thư viện theo quy định của Phòng và Nhà trường;
7
Đoàn Thị Anh Thư
Chuyên viên
Cử nhân
Giúp trưởng phòng thực hiện các công việc sau:
-Tổ chức triển khai công tác làm thẻ thư viện ;
-Tổ chức và quản lý lưu thông ấn phẩm (mượn - trả tài liệu),đề xuất bổ sung tài liệu; hướng dẫn bạn đọc tra cứu tài liệu ;
-Thống kê, báo cáo;
-Tham gia các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.
8
Lê Thị Hồng
Chuyên viên
Cử nhân
Giúp trưởng phòng thực hiện các công việc sau:
-Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc;
-Hướng dẫn bạn đọc khai thác thông tin phục vụ học tập qua mạng máy tính và quản lý máy tính tại phòng đọc;
-Quản lý kho tài liệu tại phòng đọc;
-Tổng hợp, báo cáo tình hình bạn đọc và tài liệu;
-Tham gia các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.
9 Ngô Hoàng Khắc Tiệp Chuyên viên Cử nhân  
10
Nguyễn Thị Lý
Nhân viên
Trung cấp
Giúp trưởng phòng thực hiện các công việc sau:
-Lập thông báo gửi các đơn vị về thay đổi nội dung bài giảng, giáo trình và ấn định thời gian đặt in tài liệu ;
-Nhận số liệu từ phòng Đào tạo, tổng hợp số lượng, đặt in tài liệu;
-Đặt in các loại văn phòng phẩm phục vụ công tác đào tạo (thi, kiểm tra, tuyển sinh, v.v...) và sổ sách tài liệu phục vụ giảng viên;
-Cấp phát tài liệu cho giảng viên, học sinh sinh viên;
-Tổng hợp số liệu đã cấp phát, chuyển phòng Tài chính - Kế toán;
-Tham gia các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.
DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CBVC XEM: DANH BẠ